Mikrokosmos

Mikrokosmos

«Den lille verden». Uttrykket er filosofisk brukt om mennesket som en refleksjon av universet. Den antatte analogien mellom et hele og dens deler ligger ikke bare til grunn for utviklingen av en kosmologi hvor individet har fått oppmerksomhet, men er også grunnleggende for astrologi og andre områder hvor det er stor tro på et metafysisk forhold mellom mennesker og resten av naturen.

Serien «Mikrokosmos» består av flere deler:

Sjelsomhet I-III

Dvelende I-III

Sjøliv