Møte med skyggen

Møte med skyggen

Skyggen kan sies å være den ubevisste og mørke siden av personligheten. Det ubevisste kan utgjøre et mye større område enn det bevisste, og bestå av flere lag. Skyggen utgjør alt det en person ikke vil vedkjenne seg om seg selv. For å vokse og bli et helt menneske er det nødvendig å gå inn i det ubevisste og bli kjent med og anerkjenne sine skyggesider. Det ubevisste jobber gjerne uavhengig av det bevisste, men kan nås gjennom drømmer og intuisjon. Å gå inn i skyggen kan være forbundet med fare for å forbli der, men skyggesidene må bringes over i det bevisste og jobbes med i en kontinuerlig prosess slik at man ikke lever under sitt eget nivå. Bildene i prosjektet ”Møte med skyggen” har sterke kontraster mellom lys og mørke, og det er mørket som gir lyset mening. Bildene er tatt i og under vann, hvor vannet representerer det ubevisste som rommer mer enn overflaten viser.